Giúp mình giải 2 bài này với nha

Question

Giúp mình giải 2 bài này với nha
giup-minh-giai-2-bai-nay-voi-nha

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-11-27T09:13:20+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T09:14:52+00:00

  Đáp án:

   Đề b8 có vẻ bn chép sai

  Giải thích các bước giải:

   

  giup-minh-giai-2-bai-nay-voi-nha

  0
  2020-11-27T09:15:15+00:00

  Bài 7:

  Để `A ∩ B = ∅`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}m + 2 < n\\n + 1 < m\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}m < n – 2\\n < m – 1\end{array} \right.\) 

  Bài 8: 

  `ĐK: m < 3`

  `a)` Để `A ⊂ B`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}\dfrac{m + 1}{2} < -2\\m – 1 > 2\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}m < -5\\m > 3\end{array} \right.\) 

  `=> m < -5`

  `b)` Để `A ∩ B = ∅`

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}m – 1 > -2\\\dfrac{m + 1}{2} < 2\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}m > -1\\m < 3\end{array} \right.\) 

  `<=> -1 < m < 3`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )