Giúp mình câu sô 2.,3 bài 1

Question

Giúp mình câu sô 2.,3 bài 1
giup-minh-cau-so-2-3-bai-1

in progress 0
King 8 tháng 2020-10-13T21:50:46+00:00 1 Answers 88 views 0

Answers ( )

  1. Vote 4* nha, làm mỗi câu 2 thui

    giup-minh-cau-so-2-3-bai-1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )