giúp mình câu này với mình cảm ơn

Question

giúp mình câu này với
mình cảm ơn
giup-minh-cau-nay-voi-minh-cam-on

0
Nem 1 year 2020-10-31T16:12:13+00:00 0 Answers 23 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )