Giúp mình câu này với ạ

Question

Giúp mình câu này với ạ
giup-minh-cau-nay-voi-a

in progress 0
Ladonna 2 years 2020-11-14T05:05:36+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T05:06:56+00:00

  $y’=4(x-1)^3$

  $y”=12(x-1)^2$

  Hàm số đạt cực đại $x=1$ khi 

  $\left\{ \begin{array}{l}y'(1)=0\\y”(1)<0\end{array} \right.$

  Ta có:

  $y”(1)=12(1-1)^2=0$ (Không thỏa mãn nhỏ hơn $0$)

  Vậy hàm số đã cho không đạt cực đại tại $x=1$ (Không có giá trị $m$ thõa mãn)

   

  0
  2020-11-14T05:07:02+00:00

  Ta có

  $y= (x-1)^4+m $

  Khi đó

  $y’ = 4(x-1)^3$

  $y” = 12(x-1)^2$

  Ta thấy ptrinh $y’ = 0$ nhận $x = 1$ là một nghiệm bội $3$, do đó $x = 1$ là điểm cực đại.

  Tuy nhiên, ta lại thấy $y” \geq 0$ với mọi $x$.

  Do đó ko có giá trị nào của $m$ thỏa mãn đề bài.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )