giúp mình câu b với ạ

Question

giúp mình câu b với ạ
giup-minh-cau-b-voi-a

in progress 0
Vodka 2 years 2021-04-22T22:37:10+00:00 2 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T22:38:37+00:00

  Đáp án:

   Theo Vi-ét ta có : x1+x2=-(m-1)

                                x1.x2=-3(m-1)

  Ta có : $\frac{1}{x1}$+ $\frac{1}{x2}$ =$\frac{x1+x2}{x1.x2}$ =$\frac{-(m-1)}{-3(m-1)}$ =$\frac{1}{3}$ (đpcm)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-04-22T22:38:48+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng hệ thức vi-et ta có 

  x1+x2 = -(m-1)

  x1x2 = -3(m-1)

  Ta có

  $\frac{1}{x1}$ +  $\frac{1}{x2}$ 
  = $\frac{x1+x2}{x1x2}$ 
  = $\frac{-(m-1)}{-3(m-1)}$ 
  = $\frac{1}{3}$ 

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )