Giúp mình câu a với ạ

Question

Giúp mình câu a với ạ
giup-minh-cau-a-voi-a

in progress 0
Khang Minh 8 tháng 2020-10-13T08:45:46+00:00 2 Answers 93 views 0

Answers ( )

 1. a) 16/5 – x = 4/5 – 3/10

    16/5 – x =1/2

         x = 16/5 – 1/2

         x = 27/10

  vậy x = 27/10

 2. Đáp án:

  `x = 27/10` 

  Giải thích các bước giải:

  a) `16/5 – x = 4/5 – 3/10`

  `=> 16/5 – x = 1/2`

  `=> x = 16/5 – 1/2`

  `=> x = 27/10`

  Học tốt. Nocopy

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )