Gíup mình câu 3b vs câu 4 vs đc k ạ?

Question

Gíup mình câu 3b vs câu 4 vs đc k ạ?
giup-minh-cau-3b-vs-cau-4-vs-dc-k-a

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-10-18T16:19:51+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T16:21:43+00:00

  Giải thích các bước giải:

  3b)

  Bảo toàn Cu có: nCu(NO3)2 = nCu + nCuO = 0,3 + 0,2 = 0,5 mol

  Bảo toàn N có: nHNO3 pư = 2nCu(NO3)2 + nNO = 2.0,5 + 0,2 = 1,2 mol

  → nHNO3 dư = 2 – 1,2 = 0,8 mol

  \({C_{M\,Cu{{(N{O_3})}_2}}} = \frac{{0,5}}{2} = 0,25M\)

  \({C_{M\,HN{O_3}}} = \frac{{0,8}}{2} = 0,4M\)

  Câu 4:

  mH3PO4 = 1000.(49/100) = 490 (kg)

  → nH3PO4 = 490/98 = 5 (kmol)

  Bảo toàn nguyên tố P → nCa3(PO4)2 = 0,5.nH3PO4 = 0,5.5 = 2,5 (kmol)

  → mCa3(PO4)2 = 2,5.310 = 775 kg

  Quặng photphorit chứa 73% Ca3(PO4)2 nên:

  m quặng = 775.(100/73) = 1061,644 kg

  Do hiệu suất cả quá trình là 90% nên khối lượng quặng cần dùng là:

  m quặng cần dùng = 1061,644.(100/90) = 1179,6 kg

  0
  2020-10-18T16:21:57+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hocmai.vn hoa 11 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )