giúp mình câu 3b với mọi người

Question

giúp mình câu 3b với mọi người
giup-minh-cau-3b-voi-moi-nguoi

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-11-21T00:29:45+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T00:31:12+00:00

  `b)`

  Để `A ∩ B = ∅`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}b + 2 < -1\\b > 1\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}b < -3\\b > 1\end{array} \right.\) 

  `=> b ∈ (-∞; -3) ∪ (1; +∞)`

  0
  2020-11-21T00:31:28+00:00

  b, 

  Để $A\cap B=\varnothing$:

  $1<b$ hoặc $b+2<-1$

  $\Leftrightarrow b>1$ hoặc $b<-3$

  $\to b\in(-\infty;-3)\cup(1;+\infty)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )