Giúp mình câu 3, chi tiết sẽ được CTLHN . Hình hơi mờ, tất cả mũ 2 hết nha

Question

Giúp mình câu 3, chi tiết sẽ được CTLHN . Hình hơi mờ, tất cả mũ 2 hết nha
giup-minh-cau-3-chi-tiet-se-duoc-ctlhn-hinh-hoi-mo-tat-ca-mu-2-het-nha

in progress 0
Euphemia 10 months 2021-04-21T12:20:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T12:21:42+00:00

  Chúc bn học. Tốt !
  giup-minh-cau-3-chi-tiet-se-duoc-ctlhn-hinh-hoi-mo-tat-ca-mu-2-het-nha

  0
  2021-04-21T12:22:18+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   `x^2-2(m+1)x+m^2+m-1=0`

  `a)` `Delta=[-2(m+1)]^2-4.1.(m^2+m-1)`

  `=4(m^2+2m+1)-4m^2-4m+4`

  `=4m^2+8m+4-4m^2-4m+4`

  `=4m+8`

  Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì: `Delta>0`

  `<=>4m+8>0`

  `<=>4m>` `-8`

  `<=>m>` `-2`

  Vậy khi `m>` `-2` thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt `x_1;x_2`

  `b)` Theo phần a, phương trình có 2 nghiệm phân biệt `x_1;x_2`

  +) Áp dụng hệ thức Vi – ét ta có: $\begin{cases}x_1+x_2=2m+2\\x_1x_2=m^2+m-1\end{cases}$

  Vậy `S=2m+2;P=m^2+m-1`

  `c)` Theo phần b, ta có hệ thức Vi – ét: $\begin{cases}x_1+x_2=2m+2\\x_1x_2=m^2+m-1\end{cases}$

  +) Lại có: `x_1^2+x_2^2=14`

  `<=>x_1^2+2x_1x_2+x_2^2-2x_1x_2=14`

  `<=>(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=14`

  `=>(2m+2)^2-2(m^2+m-1)=14`

  `<=>4m^2+8m+4-2m^2-2m+2-14=0`

  `<=>2m^2+6m-8=0`

  `<=>m^2+3m-4=0`

  `<=>m^2+4m-m-4=0`

  `<=>m(m+4)-(m+4)=0`

  `<=>(m+4)(m-1)=0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}m+4=0\\m-1=0\end{array} \right.\) `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}m=-4(\text{ktmđk})\\m=1(\text{tmđk})\end{array} \right.\) 

  Vậy khi `m=1` thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt `x_1;x_2` thoả mãn `x_1^2+x_2^2=14`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )