giúp mình câu 1.33 với ạ, mình vote 5 sao

Question

giúp mình câu 1.33 với ạ, mình vote 5 sao
giup-minh-cau-1-33-voi-a-minh-vote-5-sao

in progress 0
Edana Edana 8 tháng 2020-10-30T07:16:34+00:00 1 Answers 42 views 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $M,N$ là trung điểm $AC,BD$

  $\to\begin{cases}\vec{AM}+\vec{CM}=0\\ \vec{ND}+\vec{NB}=0\end{cases}$

  $\to \vec{AB}+\vec{CD}=(\vec{AM}+\vec{MN}+\vec{NB})+(\vec{CM}+\vec{MN}+\vec{ND})$

  $\to \vec{AB}+\vec{CD}=(\vec{AM}+\vec{CM})+2\vec{MN}+(\vec{NB}+\vec{ND})$

  $\to \vec{AB}+\vec{CD}=0+2\vec{MN}+0$

  $\to \vec{AB}+\vec{CD}=2\vec{MN}$

Leave an answer