giúp mình bài này với ỌwỌ 1 chiếc flycame đang ở vị trí A cách chiếc cầu BC (theo hướng thẳng đứng ) 1 khoảng AH = 120m biết góc tạo bởi AB,AC ……

Question

giúp mình bài này với ỌwỌ
1 chiếc flycame đang ở vị trí A cách chiếc cầu BC (theo hướng thẳng đứng ) 1 khoảng AH = 120m biết góc tạo bởi AB,AC ………….hình đây ạ giúp mình tính chiều dài của cân cầu BC với ạ và cần C làm chòn tới chữ số thập phân thứ 2
giup-minh-bai-nay-voi-owo-1-chiec-flycame-dang-o-vi-tri-a-cach-chiec-cau-bc-theo-huong-thang-dun

in progress 0
Edana Edana 9 months 2020-11-01T09:39:52+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T09:41:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ta có: HBx = $90^{o}$

  mà HBx =HBA+ABx

  ⇒ HBA =$90^{o}$ – $30^{o}$ =$60^{o}$ 

  ta có ΔAHB ⊥ tại H 

  ⇒HB = AH.$cot60^{o}$ =120.$cot60^{o}$ = 69,28(m)

  Ta có HCy = $90^{o}$

  mà HCy =HCA+ACy

  ⇒HCA= $90^{o}$ -$45^{o}$ = $45^{o}$

  xét ΔAHC ⊥ tại H

   có $C_{1}$ =$45^{o}$ 

  ⇒HAC = $90^{o}$ – $45^{o}$ = $45^{o}$

  ⇒HAC = $C_{1}$ = $90^{o}$

  ⇒ΔAHC cân tại H

  ⇒AH =HC = 120 m

  ta có HC = HB + BC =120

          ⇒BC =120 – 69,28=50,72 m

   

  0
  2020-11-01T09:41:28+00:00

  Đáp án: BC = 50,72

  Giải thích các bước giải:

  ta có: HBx = $90^{o}$

  mà HBx =HBA+ABx

  ⇒ HBA =$90^{o}$ – $30^{o}$ =$60^{o}$ 

  ta có ΔAHB ⊥ tại H 

  ⇒HB = AH.$cot60^{o}$ =120.$cot60^{o}$ = 69,28(m)

  Ta có HCy = $90^{o}$

  mà HCy =HCA+ACy

  ⇒HCA= $90^{o}$ -$45^{o}$ = $45^{o}$

  xét ΔAHC ⊥ tại H

   có $C_{1}$ =$45^{o}$ 

  ⇒HAC = $90^{o}$ – $45^{o}$ = $45^{o}$

  ⇒HAC = $C_{1}$ = $90^{o}$

  ⇒ΔAHC cân tại H

  ⇒AH =HC = 120 m

  ta có HC = HB + BC =120

          ⇒BC =120 – 69,28=50,72 m

   Cho mình câu trả lời hay nhất nhé bạn

                Chúc bạn học tốt !!

                           :))

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )