Giúp mình bài này với :((

Question

Giúp mình bài này với :((
giup-minh-bai-nay-voi

0
Doris 1 year 2020-11-28T19:39:59+00:00 0 Answers 15 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )