giúp mình bài này nhé giải thật kĩ ạ

Question

giúp mình bài này nhé giải thật kĩ ạ
giup-minh-bai-nay-nhe-giai-that-ki-a

in progress 0
Philomena 9 months 2020-10-30T21:24:56+00:00 2 Answers 74 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T21:26:37+00:00

  Bạn xem hình

   

  giup-minh-bai-nay-nhe-giai-that-ki-a

  0
  2020-10-30T21:26:47+00:00

  `a)`

  Ta có:

  `AB ⊥ BF = {B}`

  `EF ⊥ BF = {F}`

  `=> AB` \\ `EF` 

  `=> hat{E_1} = hat{A_2}`

  `b)` 

  Ta có:

  `hat{A_1} = hat{A_4} = 110^0`

  Mà: `hat{A_4} + hat{C_1} = 110^0 + 70^0 = 180^0`

  Mặt khác: hai góc đó ở vị trí so le trong

  `=> AB` / / `CD`

  Mà: `AB ⊥ BF`

  `=> CD ⊥ BF`

  `c)` Ta có:

  `hat{A_2} = 180^0 – hat{A_1} = 180^0 – 110^0 = 70^0`

  `=> hat{E_1} = hat{A_2} = 70^0`

  `d)` Ta có:

  `AH ⊥ CD = {H}`

  Mà: `BF ⊥ CD = {D}`

  `=> AH` // `BF`                `(1)`

  Lại có:

  `AK ⊥ EF = {K}`

  Mà: `EF ⊥ BF = {F}`

  `=> AK` // `BF`                 `(2)`

  Từ `(1)(2) =>` 3 điểm `A, H, K` thẳng hàng

  giup-minh-bai-nay-nhe-giai-that-ki-a

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )