giúp mình bài hình với

Question

giúp mình bài hình với
giup-minh-bai-hinh-voi

0
Sigridomena 1 year 2020-11-29T12:01:12+00:00 0 Answers 14 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )