Giúp mình bài 2 với Ai giúp được mình cho 5 sao CTLHN

Question

Giúp mình bài 2 với
Ai giúp được mình cho 5 sao CTLHN
giup-minh-bai-2-voi-ai-giup-duoc-minh-cho-5-sao-ctlhn

in progress 0
Ngọc Diệp 10 months 2021-04-23T23:09:13+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T23:10:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ` 3- ( 17-x) = 289 – 325 `

  ` 3-(17-x) = -36 `

  ` 17-x = 3- (-26)`

  ` 17-x = 39 `

  ` x = 39 +17 `

  ` x = 56 `

  vậy ` x = 56 `

  ` x/20 – 7/12 = 11/30 `

  ` x/20 = 11/30 + 7/12 `

  ` x/20 = 19/20 `

  ` x . 20 = 19.20`

  ` x .20 = 380 `

  ` x = 380:20 `

  ` x = 19 `

  vậy ` x = 19 `

  `7/x<x/4<10/x` ( MC : 4 ) `

  `7/4<x/4<10/4 `

  ` x \in { 8;9}`

  vậy `  x = 8/4 ; 9/4 `

  0
  2021-04-23T23:10:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1,

  3-(17-x)=289-325
  ⇔17-x=3-(289-325)

  ⇔17-x=39

  ⇔x=-22
  2,

  x/20-7/10=11/30
  ⇔x/20=11/30+7/12

  ⇔x/20=19/20

  ⇔x=19/20×20

  ⇔x=19

   3,

  7/x<x/4<10/x
  ⇔28/4x<x^2/4x<40/4x

  ⇒28<x^2<40
  ⇔5<x<6

  ⇒ko có x thỏa mãn

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )