giúp minh bài 111 12 14

Question

giúp minh bài 111 12 14
giup-minh-bai-111-12-14

0
King 1 year 2020-11-12T21:17:32+00:00 0 Answers 19 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )