Giúp Mình bài 104,105,107,108,109,110,111

Question

Giúp Mình bài 104,105,107,108,109,110,111
giup-minh-bai-104-105-107-108-109-110-111

in progress 0
Adela 8 tháng 2020-11-02T07:29:37+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

 1. 104:

   a). 3.25-16:4=75-4=71

  b)2³.(17-14)=8.3=24

  c)15.(141+59)=15.200=3000

  d)17.(85+15)-120=17.100-120=1700-120=1580

  e)20-(30-4²)=20-(30-16)=20-14=6

  105

  a)5.(x-3)=70-45=25

          X-3=25:5=5

              X=5+3=8

  b)10+2.x=4²=16

            2.x= 16-10=6

                X= 6:2=3

  107

  a)3⁴+2⁵=81+32=113

  b)(39-37).42:42=2

  108

  a)x=105

  b)x=134

  109,110 các biểu thức ở mỗi câu đều bằng nhau

  111

  Dãy 8,12,16,…,100có.  :(100-8):4+1=24 (số hạng)

   

 2. Đáp án:

  104: a). 3.25-16:4=75-4=71b)2³.(17-14)=8.3=24c)15.(141+59)=15.200=3000d)17.(85+15)-120=17.100-120=1700-120=1580e)20-(30-4²)=20-(30-16)=20-14=6105a)5.(x-3)=70-45=25        X-3=25:5=5            X=5+3=8b)10+2.x=4²=16          2.x= 16-10=6              X= 6:2=3107a)3⁴+2⁵=81+32=113b)(39-37).42:42=2108a)x=105b)x=134109,110 các biểu thức ở mỗi câu đều bằng nhau111Dãy 8,12,16,…,100có.  :(100-8):4+1=24 (số hạng) Giải thích các bước giải: 

Leave an answer