Giúp mình bài 1 vs 3 hộ nha. Mình cần gấp lắm á. Ai nhanh mình cho clthn+5*+cám ơn nha! ????

Question

Giúp mình bài 1 vs 3 hộ nha. Mình cần gấp lắm á. Ai nhanh mình cho clthn+5*+cám ơn nha! ????
giup-minh-bai-1-vs-3-ho-nha-minh-can-gap-lam-a-ai-nhanh-minh-cho-clthn-5-cam-on-nha

in progress 0
Philomena 8 tháng 2020-10-16T14:30:35+00:00 2 Answers 90 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

      Ax song song Cz

  Giải thích các bước giải:

   Kẻ By song song vs Ax( qua bên trái)                                    (1)

  ta có góc ABx= 40 độ (so le trong)

  suy ra xBC =60 độ( 100-40)

  vì ABx+xBC =100 độ

  mà Abx=40 độ

  nên xBC=60 độ

  ta có xBC + C=60+120=180 độ( trong cùng phía)

  suy ra By song song vs Cz                                                 (2)

  từ 1 và 2 vậy Ax song song Cz

 2. Bạn tham khảo nhé!
  Bài 1
  $a)$
  Ta có : c⊥a và b⊥a $→$ a//b
  Nếu a//b thì $→$  c⊥a và b⊥a và cũng nói c⊥a (theo quan hệ từ ⊥ đến //)
  $b)$
  Vì a//b
  $→$ ∠C + ∠D = $180^{o}$ (2 góc tcp)
  $→$ ∠D = $180^{o}$ – $110^{o}$
  $→$ ∠D = $70^{o}$
  Bài 3
  Qua B kẻ tia Bh sao cho Bh//Ax (1)
  $→$ ∠A = ∠B1 = $40^{o}$ (2 góc so le trong)
  Ta có : ∠B2 + ∠C = $180^{o}$
  mà 2 góc này ở vị trí trong cùng phía $→$ Bh//Cz (dấu hiệu nhận biết 2 đt //) (2)
  Từ (1) và (2) $→$ Ax//Cz (quan hệ từ ⊥ đến //)
  $FbBinhne2k88$ 

  giup-minh-bai-1-vs-3-ho-nha-minh-can-gap-lam-a-ai-nhanh-minh-cho-clthn-5-cam-on-nha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )