Giúp mình …………………………

Question

Giúp mình …………………………
giup-minh

in progress 0
Verity 1 year 2020-10-18T14:49:54+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T14:51:04+00:00

  Đáp án: góc giữa SB và (SAC)là BSM

   

  Giải thích các bước giải:

   

  giup-minh

  0
  2020-10-18T14:51:07+00:00

  Đáp án:

  $V_{S.ABC} = \dfrac{a^3\sqrt6}{6}$

  Giải thích các bước giải:

  Kẻ $BM\perp AC$

  $\Rightarrow BM\perp (SAC)$

  $\Rightarrow \widehat{(SB;(SAC))} = \widehat{BSM} = 30^o$

  $\Rightarrow SB = 2BM$

  Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta được:

  $\dfrac{1}{BM^2} = \dfrac{1}{AB^2} + \dfrac{1}{BC^2}$

  $\Rightarrow BM = \dfrac{AB.BC}{\sqrt{AB^2 + BC^2}} = \dfrac{a.a\sqrt3}{2a} = \dfrac{a\sqrt3}{2}$

  $\Rightarrow SB = a\sqrt3$

  Áp dụng định lý Pytago, ta được:

  $SB^2 = SA^2 + AB^2$

  $\Rightarrow SA = \sqrt{SB^2 – AB^2} = \sqrt{3a^2 – a^2} = a\sqrt2$

  Do đó:

  $V_{S.ABC} = \dfrac{1}{3}S_{ABC}.SA = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}AB.BC.SA = \dfrac{1}{6}.a.a\sqrt3.a\sqrt2 = \dfrac{a^3\sqrt6}{6}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )