Giúp mik vs nhé Mai mik phải nộp rồi

Question

Giúp mik vs nhé
Mai mik phải nộp rồi
giup-mik-vs-nhe-mai-mik-phai-nop-roi

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-11-04T10:24:00+00:00 2 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T10:25:03+00:00

  70.

  987=9.10²+8.10+7.10$x^{0}$ 

  2564=2.10³+5.10²+6.10+4.10$x^{0}$ 

   abcde=a.10$x^{4}$ +b.10³+c.10²+d.10+e.10$x^{0}$ 

  71. 

  a)c$x^{n}$ =1 vì n∈N*,c∈N⇒c=1

  b)c$x^{n}$ =0 vì n∈N⇒c=0

  cho mik vote ctlhn nha

  0
  2020-11-04T10:25:04+00:00

  Bạn tham khảo :

  70 .

  $987 = 10^2 +10 +  877$

  $2564 = 10^3 +  10^2 +10 +1454$

  $ abcde = 10^5+10^4+10^3+10^2+10$

  71.

  $c^n =1$

  ⇒ $c∈ N$

  $c^n =0$

  ⇒ $C =0$    

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )