Giúp mik vs Đọc đoạn thơ và trả lời câu hỏi: Câu 1: (0,5 điêm) Xác dịnh thể thơ và phương thứrc biêu dạt chính của doạn thơ? Câu 2: (0,5 điểm) Doạn th

Question

Giúp mik vs
Đọc đoạn thơ và trả lời câu hỏi:
Câu 1: (0,5 điêm) Xác dịnh thể thơ và phương thứrc biêu dạt chính của doạn
thơ?
Câu 2: (0,5 điểm) Doạn thơ lý giải như thể nào về tình đồng đội?
Câu 3: (0,5 diểm) Những hinh anh: (rưa năng, chiều mưa, chiến hào chật hẹp.
cái chết gợi cho em những cám nhận gì?
Câu 4: (0,5 điểm) Định nghĩa “dong đội” trong bài thơ có gì giống và khác với
dịnh nghĩa “đóng chí” trong bài thơ Dồng chí?
Câu 5: (1,0 điểm) Phân tích hiệu quả của biện pháp điệp từ trong doạn tho?
Câu 6: (1,0 diểm) Em cảm nhận dược gì về tâm trạng của tác giả trong câu thơ:
“Chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết.”
IL Làm văn (6 0 diêm)
giup-mik-vs-doc-doan-tho-va-tra-loi-cau-hoi-cau-1-0-5-diem-ac-dinh-the-tho-va-phuong-thurc-bieu

in progress 0
Diễm Thu 4 months 2021-06-28T20:32:46+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-28T20:34:03+00:00

  Câu 1:

  – Thể thơ: tự do

  – Phương thức biểu đạt: Biểu cảm

  Câu 2: 

  Tình động đội được lý giải trong bài thơ như sau:

  – Là hớp nước uống chung, nắm cơm bẻ nửa

  – Là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa,

  – Chia khắp anh em một mẩu tin nhà

  – Chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp

  – Chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết

  Câu 3:

  Những hình ảnh: trưa nắng, chiều mưa, chiến hào chật hẹp, cái chết gợi cho em sự gian nan, vất vả và khổ cực, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào của người lính.

  Câu 4:

  Định ngĩa đồng đội trong bài thơ rất giống với tình đồng chí trong bài thơ Đồng Chí. Cả hai tác giả đều cho rằng giữa họ có sự quan tâm, chia sẻ, cùng nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc kháng chiến.

  Câu 5:

  Điệp từ: “là” và “chia”

  Tác dụng: nhấn mạnh được sự sẻ chia, được tình cảm cao đẹp của những người lính.

  Câu 6:

  Ám ảnh với hồn thơ ông về hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến trường: nào bom đạn, nào thiếu ăn, thiếu mặc, sốt rét, bệnh tật. Qua đó thể hiện tâm trạng tự hào của ông về tình đồng đội thiêng liêng có thể chia sẻ cho nhau những khó khăn đó.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )