Giúp Mik vs bài 2 nhé

Question

Giúp Mik vs bài 2 nhé
giup-mik-vs-bai-2-nhe

in progress 0
Ladonna 1 year 2020-10-21T14:04:40+00:00 2 Answers 184 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T14:06:08+00:00

  `a)` `2^28` và `3^14`

  `2^28=(2^2)^14=4^14`

  Vì `4>3` nên `4^14>3^14`

  `=> 2^28>3^14`

  `b)8^30` và `32^20`

  `8^30=(2^3)^30=2^90`

  `32^30=(2^5)^20=2^100`

  Vì `100>90` nên `2^100>2^90` 

  `=> 32^20>8^30`

  `c)2^24` và `3^16`

  `2^24=(2^6)^4=64^4`

  `3^16=(3^4)^4=81^4`

  Vì `81>64` nên `81^4>64^4`

  `=> 3^16>2^24`

  0
  2020-10-21T14:06:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\text{a)So sánh $2^{ 28}$ và $3^{14}$}$

  $2^{28}=(2^2)^{14}=4^{14}$

  $\text{Vì $4>3$ nên $4^{14}>3^{14}$}$ 

                            $\text{Hay $2^{28}>3^{14}$}$

  $\text{b)So sánh $8^{30}$ và $32^{20}$}$

  $8^{30}=(2^3)^{30}=2^{90}$

  $32^{30}=(2^5)^{20}=2^{100}$

  $\text{Vì $100>90$ nên $2^{100}>2^{90}$}$ 

                            $\text{Hay $32^{20}>8^{30}$}$

  $\text{c)So sánh $2^{24}$ và $3^{16}$}$

  $2^{24}=(2^6)^{4}=64^{4}$

  $3^{1}6=(3^4)^{4}=81^{4}$

  $\text{Vì $81>64$ nên $81^{4}>64^{4}$}$ 

                            $\text{Hay $3^{16}>2^{24}$}$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )