Giúp mik vs ạ mik đg cần gấp

Question

Giúp mik vs ạ mik đg cần gấp
giup-mik-vs-a-mik-dg-can-gap

0
Mít Mít 1 year 2020-11-22T06:49:25+00:00 0 Answers 32 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )