Giúp mik vs ạ đề bài chứng minh rằng tục ngữ đã đúc kết những kinh nghiệm quý báu của cha ông về thiên nhiên và lao động sản xuất

Question

Giúp mik vs ạ đề bài chứng minh rằng tục ngữ đã đúc kết những kinh nghiệm quý báu của cha ông về thiên nhiên và lao động sản xuất
giup-mik-vs-a-de-bai-chung-minh-rang-tuc-ngu-da-duc-ket-nhung-kinh-nghiem-quy-bau-cua-cha-ong-ve

in progress 0
Vodka 8 months 2021-06-03T07:07:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-03T07:08:51+00:00

  1. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,
  Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

  2. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

  3. Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ.

  4. Tháng bảy kiến bò chỉ lo lại lụt.

  5. Tấc đất, tấc vàng.

  6. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền.

  7. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.

  8. Nhất thì, nhì thục.

  Đây chỉ là một số câu được lựa chọn từ kho tàng tục ngữ vô tận. Qua những câu tục ngữ này, chúng ta bước đầu làm quen với kinh nghiệm phong phú, đồng thời học cách nói ngắn gọn, có vần có điệu, dễ nhớ, dễ thuộc của người xưa.

  Tám câu tục ngữ nêu trên thuộc hai nhóm với hai nội dung có quen hệ chặt chẽ với nhau. Các hiện tượng thiên nhiên như mưa, nắng, bão, lụt… chi phối trực tiếp đến việc trồng trọt, chăn nuôi của nhà nông. Bốn câu đầu nói về thiên nhiên, bốn câu sau nói về lao động sản xuất.

  0
  2021-06-03T07:09:32+00:00

  Chữ xấu quá=(((

  giup-mik-vs-a-de-bai-chung-minh-rang-tuc-ngu-da-duc-ket-nhung-kinh-nghiem-quy-bau-cua-cha-ong-ve

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )