Giúp mik vs ạ Đặt 1 câu vó sử dụng trợ từ và thán từ Đặt 1 câu có sử dụng trợ từ và tình thái từ

Question

Giúp mik vs ạ
Đặt 1 câu vó sử dụng trợ từ và thán từ
Đặt 1 câu có sử dụng trợ từ và tình thái từ

in progress 0
Trúc Chi 2 months 2021-07-30T07:52:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T07:53:40+00:00

  0
  2021-07-30T07:54:00+00:00

  MỜI BN THAM KHẢO NHÉ 

  Đặt 1 câu có sử dụng trợ từ và thán từ

  + Bạn ấy đẹp ơi là đẹp nên bạn ấy đi thi siêu mẫu nhí những hai ngày

  Đặt 1 câu có sử dụng trợ từ và tình thái từ

  + Chị ấy đi rồi à! Sao không đợi tôi mà đi cùng

  HỌC TỐT NHÉ!!!!!!!!!!!!!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )