Giúp mik vs ạ! Câu 1: Đặt 3 câu ghép có sử dụng 3 cặp quan hệ từ khác nhau.

Question

Giúp mik vs ạ!
Câu 1: Đặt 3 câu ghép có sử dụng 3 cặp quan hệ từ khác nhau.

in progress 0
Dâu 7 months 2021-06-29T20:57:57+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-29T20:59:02+00:00

  -Vì trời mưa nên em đi học muộn(quan hệ nguyên nhân – kết quả).

  -Nếu em đỗ kì thi học sinh giỏi thì mẹ sẽ thưởng cho em(quan hệ giả thiết – kết quả, điều kiện – kết quả).

  -Tuy nhà ngheo nhưng bạn Linh rất chăm học (quan hệ tương phản).

  0
  2021-06-29T20:59:17+00:00

   Mai học giỏi nên bạn ấy được cô khen.
  -Tuy học giỏi nhưng Lan không bao giờ kiêu căng.
  -Hoa Chẳng những xinh đẹp  bạn ấy còn rất ngoan.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )