Giúp mik với mn ơi Thank you

Question

Giúp mik với mn ơi
Thank you
giup-mik-voi-mn-oi-thank-you

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-11-07T22:20:55+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T22:21:58+00:00

  Đáp án:Kẻ Ok song song với Bx và Ny => ok //bx và ok//ny

  ta có bx//ok suy ra góc obx cộng với góc BOK=180 độ

  suy ra BOK=180-130=50 độ

  tương tự với góc còn lại

  suy ra Góc BON= 90 độ

  Giải thích các bước giải:

    Bạn cần kẻ thêm một đường thẳng nữa là OK song song với Bx và Ny Là được.

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-11-07T22:22:11+00:00

  Đáp án:

  kẻ Ok song song với Bx và Ny suy ra ok //bx và ok//ny

  ta có bx//ok suy ra góc obx cộng với góc bok =180 độ

  suy ra bok=180-130=50 độ

  tương tự với góc còn lại

  suy ra bon= 90 độ

  Giải thích các bước giải:

    bạn kẻ thêm một đường thẳng nữa là ok song song với Bx và Ny

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )