Giúp mik với cảm ơn nhìu

Question

Giúp mik với cảm ơn nhìu
giup-mik-voi-cam-on-nhiu

in progress 0
Bình An 1 year 2020-12-19T05:43:11+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-19T05:45:04+00:00

  1. Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia nước ta thành hai quận là

  A. Giao Chỉ và Cửu Chân

  B. Cửu Chân và Nhật Nam

  C. Nhật Nam và Giao Chỉ

  D. Giao Chỉ và Tỉ Ảnh

  2.Về chính trị, chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện chính sách

  A. chia nước ta thành quận huyện, sáp nhập nước ta vào lãnh thổ phương Bắc .

  B. thủ tiêu các quyến tự do dân chủ 

  C. xoá bỏ mọi tổ chức quản lí hành chính của Âu Lạc cũ.

  D. bắt bớ, thủ tiêu các lạc hầu, lạc tướng.

  3. Để bóc lột nhân dân ta, chính quyền đô hộ đã thực hiện

  A. phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp ngu nghiệp.

  B. đặt ra nhiều loại thuế bất hợp lí .

  C. tăng cường chính sách bóc lột, cống nạp; cướp ruộng đất

  D. cải cách chế độ thuế, tăng thuế.

  4.Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hoá về văn hoá đối với nhân dân ta là nhằm

  A. thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hoá phương Đông.

  B. khai hoá văn minh cho nhân dân ta.

  C.đồng hoá dân tộc và thôn tính vĩnh viễn 

  D. phát triển tinh hoa văn hoá Hán trên bán đảo Đông Dương.

  5.Những chuyển biến về kinh tế nước ta thời Bắc thuộc được thể hiện như thế nào?

  A. Nông nghiệp phát triển, TCN-TN có sự chuyển biến

  B. Cơ cấu cây trồng có sự thay đổi; chăn nuôi phát triển

  C. Nhiều cơ sở chế biến nông sản được thành lập 

  D. Công cụ sản xuất bằng sắt rất phổ biến 

  14. Tiền để dẫn đến sự ra đời nhà nước đầu tiên ở nước ta là

  A. chống ngoại xâm, quản lý xã hội.

  B. trị thủy, phân chia giai cấp.

  C. phân chia giai cấp, trị thủy.

  D. trị thủy, phân chia giai cấp, chồng ngoại xâm.

  15.Một trong những tín nguỡng chú yếu và phố biến của cư dân Vân Lang- Âu Lạc là.

  A. Thờ cúng tổ tiên. B. Sùng bái tự nhiên. C. Thờ thần mặt trời. D. Thờ thần núi.

  16. Nhà nước đầu tiên trong lịch sử của nước ta là

  A Văn Lang B. Lạc Việt. C. Âu Lạc. D. Văn Lang, Âu Lạc.

  17.Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cư dân Văn Lang — Âu Lạc chuyển xuống sống tập trung ở đồng bằng là
  A. _đất đai màu mỡ, dễ canh tác.
  B. giao thông thuận tiện.
  C. công tác thủy lợi thuận tiện.
  D. để trồng trọt và chăn nuôi.

  18.Yếu tố nào sau đây không phải là tiền đề dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang?
  A. Chống ngoại xâm.
  B. Bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
  C.. Xã hội phân hóa sâu sắc.
  D. Nhu cầu trị thỦy.

  19.Đặc điểm của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc là

  A. đã hoàn chỉnh, do vua Hùng đứng đầu

  B. khá hoàn chỉnh, đứng đầu là vua Hùng

  C.đơn giản sơ khai, chưa hoàn chỉnh, nhưng là tổ chức nhà nước điều hành một quốc gia, 

  D. Nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực châu Á

  6.cả nuớc Văn Lang chia làm 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là ai?

  A. Lạc hầu. B. Lạc tuớng C. Bồ chính. D. Quan Lang

  7. Các tầng lớp chính trong xã hội quốc gia Văn Lang-Âu Lạc là

  A vua, quan lại, tăng lữ. 

  B. vua, quý tộc, dân tự do, nô tì.

  C. vua, tăng lữ, nông dân tự canh.

  D. vua, địa chủ và nông nô.

  8.Ngành kinh tế chủ yếu của cư dân Văn Lang-Âu Lạc là

  A. du mục. B. trồng lúa nước. C. thủ công nghiệp. D. thương nghiệp  

  9.Quốc gia cổ Chăm pa đuợc hình thành trên cơ sở của nền văn hóa có nào dưới dây?

  A. Sa Huỳnh    B. Đồng Nai. C. Óc Eo. D. Đông Sơn.

  10. Ngành kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm pa là

  A. du mục. B. trổng lúa nuớc. C. thủ công nghiệp. D. thuơng nghiệp.

  11 . Quốc gia cô Phù Nam đuợc hình thành trên cơ sở của nền văn hóa cổ nào duới đây?

  A. Sa Huỳnh. B. Đồng Nai. C. Óc Eo. D. Đông Sơn.

  12.thời kỷ nguyên thủy, công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện đã tạo điều kiện cho cư dân trên đất nước ta
  A. phát triển nghề nông trồng lúa nước.
  B. sống định cư trong các bản làng.

  C. mở rộng địa bàn cư trú.
  D. sử dụng hợp lý các loại công cụ lao động.

  13. Sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiêp đã xuất hiện vào thời ki nào?

  A. Thời kỳ văn hoá Đông Sơn.

  B. Thời kỳ văn hoá Sa Huỳnh.

  C. Thời kỳ văn hoá Phong Nguyên.

  D. Thời ký văn hóa Nguờm

  0
  2020-12-19T05:45:14+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo sử 10 bài 15 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )