giúp mik với các cậu ơi

Question

giúp mik với các cậu ơi
giup-mik-voi-cac-cau-oi

in progress 0
Ladonna 2 tháng 2021-05-07T00:27:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án: Câu 1 :C

   Câu 2:D

  Câu 3:A

  Câu 4:C

  Câu 5:D

  Giải thích các bước giải:

   

 2. Đáp án:

  `1)` `C`

  `2)` `D`

  `3)` `A`

  `4)` `C`

  `5)` `D`

  Giải thích các bước giải:

  `1)` `5/8=5÷8=0,625`

  `=>` `C.` `0,625`

  ———————–

  `2)` `3` `m^3` `76` `dm^3` `=` `3,076` `m^3`

  `=>` `D.` `3,076` `m^3`

  ————————

  `3)` `1` giờ `25` phút `=` `85` phút

  `=>` `A.` `85` phút 

  ————————–

  `4)` thể tích hình lập phương : `2,1×2,1×2,1=9,261` `(cm^3)`

  `=>` `C.` `9,261` `cm^3`

  ————————–

  `5)` bán kính hình tròn là : `5÷2=2,5` `(dm)`

  diện tích hình tròn là : `3,14×2,5×2,5=19,625` `(dm^2)`

  `=>` `D.` `19,625` `dm^2` 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )