giúp mik với!!!!!!!^

Question

giúp mik với!!!!!!!^
giup-mik-voi

0
Philomena 1 year 2020-10-21T15:53:35+00:00 0 Answers 21 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )