Giúp mik nha Cho 2 đường thẳng A và B cắt nhau tại điểm C.Trên đường thẳng A lấy M.Từ điểm M,kẻ đường thẳng D song song với B.Gọi điểm I nằm trên đườn

Question

Giúp mik nha
Cho 2 đường thẳng A và B cắt nhau tại điểm C.Trên đường thẳng A lấy M.Từ điểm M,kẻ đường thẳng D song song với B.Gọi điểm I nằm trên đường thẳng D.Từ điểm I kẻ đường thẳng CX cắt 2 đường thẳng A và A tại điểm P và Q.kể tên 3 bộ điểm thẳng hàng

in progress 0
Dulcie 11 months 2020-11-02T09:18:59+00:00 1 Answers 76 views 0

Answers ( )

    0
    2020-11-02T09:20:02+00:00

    Cho mình ctlhn và 5* nhé, chúc bạn học tốt❤️❤️❤️

    giup-mik-nha-cho-2-duong-thang-a-va-b-cat-nhau-tai-diem-c-tren-duong-thang-a-lay-m-tu-diem-m-ke

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )