Giúp mik ik ạ mik cảm ơn nhìu 1/3 – 3/5 + 5/7 – 7/9 + 9/11 – 11/13 + 13/15 + 11/13 – 9/11 + 7/9 – 5/7 + 3/5 – 1/3

Question

Giúp mik ik ạ mik cảm ơn nhìu
1/3 – 3/5 + 5/7 – 7/9 + 9/11 – 11/13 + 13/15 + 11/13 – 9/11 + 7/9 – 5/7 + 3/5 – 1/3

in progress 0
Helga 9 months 2020-10-30T14:44:50+00:00 1 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T14:46:09+00:00

  `1/3 – 3/5 + 5/7 – 7/9 + 9/11 – 11/13 + 13/15 + 11/13 – 9/11 + 7/9 – 5/7 + 3/5 – 1/3`

  `=(-3/5+3/5)+(5/7-5/7)+(-7/9+7/9)+(9/11-9/11)+(-11/13+11/13)+(1/3-1/3)+13/15`

  `=0+0+0+0+0+0+13/15`

  `= 13/15`

  Học tốt !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )