Giúp mik giải bài này với

Question

Giúp mik giải bài này với
giup-mik-giai-bai-nay-voi

0
Verity 1 year 2020-11-10T09:14:30+00:00 0 Answers 27 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )