giúp mik đi giúp mik đi

Question

giúp mik đi giúp mik đi
giup-mik-di-giup-mik-di

in progress 0
Hưng Gia 1 year 2020-11-29T06:45:17+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T06:46:39+00:00

  Đáp án:

  g. \(\sqrt 6 \)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  c.\left( {5\sqrt 2  – 5\sqrt 3  + \sqrt 5 } \right).\sqrt 5 \\
   = 5\sqrt {10}  – 5\sqrt {15}  + 5\\
  g.\sqrt 5  + \sqrt {6 – 2.\sqrt 6 .\sqrt 5  + 5} \\
   = \sqrt 5  + \sqrt {{{\left( {\sqrt 6  – \sqrt 5 } \right)}^2}} \\
   = \sqrt 5  + \sqrt 6  – \sqrt 5  = \sqrt 6 
  \end{array}\)

  0
  2020-11-29T06:46:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   c)(√50-√75+√5).√5

  =√250-√375+5=5√10-5√15+5

  d)√5+√(11-2√30)

  =√5+√(√6-√5)²

  =√5+√6-√5    (vì √6>√5)

  =√6

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )