giúp mik câu này em hãy cho biết có bao nhiêu tiếng , bao nhiêu từ và chỉ rõ từ phức trong câu sau : đứng ở bản thuyền vua thấy gươm thần bên người t

Question

giúp mik câu này
em hãy cho biết có bao nhiêu tiếng , bao nhiêu từ và chỉ rõ từ phức trong câu sau : đứng ở bản thuyền vua thấy gươm thần bên người tự nhiên động đậy.

in progress 0
Vodka 6 months 2021-08-12T14:19:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T14:20:32+00:00

  Câu: “đứng/ ở/ mạn/ thuyền/ qua/ thầy/ lưỡi/ gươm/ thần/ tử/ đeo/ bên/ người/ tự/ nhiên/ động/ đậy”

  ⇒ 17 tiếng

  Câu: “đứng/ ở/ mạn thuyền/ qua/ thầy/ lưỡi gươm/ thần tử/ đeo/ bên/ người/ tự nhiên/ động đậy”

  ⇒ 12 từ

  Câu: “đứng ởmạn thuyền qua thầylưỡi gươm thần tử đeo bên ngườitự nhiên động đậy”

  ⇒ 5 từ phức

  0
  2021-08-12T14:20:53+00:00

  Câu: “đứng/ ở/ mạn/ thuyền/ qua/ thầy/ lưỡi/ gươm/ thần/ tử/ đeo/ bên/ người/ tự/ nhiên/ động/ đậy”

  => 17 tiếng

  Câu: “đứng/ ở/ mạn thuyền/ qua/ thầy/ lưỡi gươm/ thần tử/ đeo/ bên/ người/ tự nhiên/ động đậy”

  => 12 từ

  Câu: “đứng ở mạn thuyền qua thầy lưỡi gươm thần tử đeo bên người tự nhiên động đậy

  => 5 từ phức

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )