giúp mik câu a với Mấy bn ơiii

Question

giúp mik câu a với
Mấy bn ơiii
giup-mik-cau-a-voi-may-bn-oiii

in progress 0
Helga 8 tháng 2020-11-02T14:10:29+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

 1. `a) x^3 – x^2 – 4x^2 + 8x – 4`
  `= ( x^3 – x^2 ) + (-4x^2 + 8x – 4 )`
  `= x . ( x^2 – 1 ) – 4 ( x^2- 2x + 1 )`
  `= x . ( x^2 – 1 ) – 4 ( x – 1 )^2`
  `= x . ( x – 1 )( x + 1 ) – 4( x – 1 )^2`
  `= ( x – 4 )( x -1 )( x + 1 )`

Leave an answer