Giúp mik câu 10,12 vs

Question

Giúp mik câu 10,12 vs
giup-mik-cau-10-12-vs

0
Kiệt Gia 1 year 2020-10-21T01:38:52+00:00 0 Answers 33 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )