giúp mik bài này vs. 1.cho góc AOB khác góc bẹt .gọi Om là p/giác của góc AOB.vẽ các tia OC,OD lần lượt là tia đối của tia OA,OM. chứng minh góc COD=g

Question

giúp mik bài này vs.
1.cho góc AOB khác góc bẹt .gọi Om là p/giác của góc AOB.vẽ các tia OC,OD lần lượt là tia đối của tia OA,OM. chứng minh góc COD=góc MOB
2. cho góc AOB =40.vẽ tia OC là tia đối của tia OA.tính góc COD biết:
a)OD ⊥OB;các tia OD,OA thuộc 2 nửa mặt phẳng đối nhau bờ OB
b)OD ⊥OB;các tia OD,OA thuộc cùng 1 nửa mặt phẳng bờ OB

0
Verity 8 tháng 2020-10-31T19:34:30+00:00 0 Answers 24 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )