Giúp mik bài 6 nhé. Câu a đưa về cơ số 5 vs 25 Câu b đưa về cơ số 2 vs 4 Câu c đưa về cơ số 7 và 49 nha

Question

Giúp mik bài 6 nhé. Câu a đưa về cơ số 5 vs 25
Câu b đưa về cơ số 2 vs 4
Câu c đưa về cơ số 7 và 49 nha
giup-mik-bai-6-nhe-cau-a-dua-ve-co-so-5-vs-25-cau-b-dua-ve-co-so-2-vs-4-cau-c-dua-ve-co-so-7-va

in progress 0
Jezebel 2 years 2020-11-14T03:31:32+00:00 1 Answers 80 views 0

Answers ( )

    0
    2020-11-14T03:33:19+00:00

    Đấy bạn nhá

    giup-mik-bai-6-nhe-cau-a-dua-ve-co-so-5-vs-25-cau-b-dua-ve-co-so-2-vs-4-cau-c-dua-ve-co-so-7-va

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )