Giúp mik bài 3A và 4A nhé

Question

Giúp mik bài 3A và 4A nhé
giup-mik-bai-3a-va-4a-nhe

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-11-29T08:48:33+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T08:50:21+00:00

  3A

  B=$\frac{3 mũ 10.(11+5)}{3 mũ 9.2 mũ 4}$ 

  = 3

  C=$\frac{2 mũ 10.(13+65)}{2 mũ 8 .104}$ 

  =$\frac{2 mũ 2 .78}{104}$ 

  =$\frac{4.78}{104}$ 

  =$\frac{78}{26}$ 

  =3

  => B=C=3

  4A 

  a)A= $\frac{(10 mũ 15+1}{10 mũ 16+1}$ <1

  =$\frac{10 mũ 16+1}{10 mũ 17+1}$ <

  Nên 

  => $\frac{10 mũ 16 +1}{10 mx 17+1}$ < $\frac{10 mũ 16 +1+9}{10 mũ 17 +1+9}$

   = $\frac{10 mũ 16+10}{10 mũ 17 +10}$ 

  =$\frac{10.(10 mũ 15+1)}{10.(10 mũ 16+1)}$

  => A<B

  b)$\frac{1}{2}$ C= $\frac{2 mũ 2008 -3}{2 mũ 2008 – 2}$= $\frac{2 mũ 2008 -1-2}{2 mũ 2008 -2}$ = $\frac{2 mũ 2008-2}{2 mũ 2008 -2}$ – $\frac{1}{2 mũ 2008 trừ 2}$=1-$\frac{1}{2 mũ 2008 -2}$ 

  Làm tương tự với D rồi so sánh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )