giúp mik bài 3 câu b,d,g vs ạ.mik hứa vote 5 sao ạ.

Question

giúp mik bài 3 câu b,d,g vs ạ.mik hứa vote 5 sao ạ.
giup-mik-bai-3-cau-b-d-g-vs-a-mik-hua-vote-5-sao-a

in progress 0
Farah 9 months 2020-10-29T17:46:12+00:00 2 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T17:47:17+00:00

  `b,`

  `xy-xz+y-z`

  `=x(y-z)+(y-z)`

  `=(y-z)(x+1)`

  `d,`

  `y^2(x^2+y)-zx^2-zy`

  `=y^2(x^2+y)-z(x^2+y)`

  `=(x^2+y)(y^2-z)`

  `g,`

  `ab^2+2a-3b^2-6`

  `=a(b^2+2)-3(b^2+2)`

  `=(b^2+2)(a-3)`

   

  0
  2020-10-29T17:47:35+00:00

  Đáp án:

  b/ $(2x-y)(2x+y-1)$

  d/ $(x-1)(x^3-x-1)$

  g/ $(5-x)(x^2+5x+25+xy)$

  Giải thích các bước giải:

  b/ $4x^2-2x-y^2+y$

  $=(4x^2-y^2)-(2x-y)$

  $=(2x-y)(2x+y)-(2x-y)$

  $=(2x-y)(2x+y-1)$

  d/ $x^4-x^3-x^2+1$

  $=(x^4-x^3)-(x^2-1)$

  $=x^3(x-1)-(x-1)(x+1)$

  $=(x-1)(x^3-x-1)$

  g/ $125-x^3+5xy-x^2y$

  $=(125-x^3)+(5xy-x^2y)$

  $=(5-x)(25+5x+x^2)+xy(5-x)$

  $=(5-x)(x^2+5x+25+xy)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )