Giúp mik bài 3,4,5,6 với, nhanh nhất cho 5 sao

Question

Giúp mik bài 3,4,5,6 với, nhanh nhất cho 5 sao
giup-mik-bai-3-4-5-6-voi-nhanh-nhat-cho-5-sao

0
Sapo 1 year 2020-10-21T15:19:39+00:00 0 Answers 35 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )