giúp mik bài 2 câu f,h vs ạ.mik hứa vote 5 sao.

Question

giúp mik bài 2 câu f,h vs ạ.mik hứa vote 5 sao.
giup-mik-bai-2-cau-f-h-vs-a-mik-hua-vote-5-sao

in progress 0
RI SƠ 11 months 2020-10-29T14:44:02+00:00 1 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T14:45:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2f/ 3ab-6a+b-2 = (3ab+b)-6a-2 = (3a+1)b-6a-2 = (3a+1)b-2(3a+1) = (3a+1)(b-2)

   2h/ = (x-5)(x+1)^2 + x(x-5) = (x-5)[(x+1)^2+x] = (x-5)(x^2+3x+1)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )