Giúp mik bài 10 nhé

Question

Giúp mik bài 10 nhé

giup-mik-bai-10-nhe

0
Amity 1 year 2020-11-27T07:18:43+00:00 0 Answers 19 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )