Giúp mik bài 1 và 2 ạ

Question

Giúp mik bài 1 và 2 ạ
giup-mik-bai-1-va-2-a

in progress 0
Amity 2 years 2021-04-22T07:57:25+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T07:59:07+00:00

  Bài 1
  a) Khuông trăng, nét ngài
  b) mặt trời câu 2
  c) nhiễu điều
  d) thười gian
  Bài 2
  a) tăng gợi hình gợi cảm
  b) thay thế cho đại từ con
  c) thay cho cùng loài

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )