giúp mik ạ mik cần gấp

Question

giúp mik ạ
mik cần gấp
giup-mik-a-mik-can-gap

in progress 0
Philomena 2 years 2020-11-14T05:31:06+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T05:32:14+00:00

  Mời e tham khảo nha!!! Chị trình bày trong hình

  Có nhìu cách làm lắm mà do c phải chình hình nữa do làm trên máy tính nên hơi lâu, e có thể làm bằng cách So le trong, đồng vị, trong cùng phía, kề bù,… Nếu e thấy hay thì hãy vote c 5* và ctrlhn nha

   

   

  giup-mik-a-mik-can-gap

  0
  2020-11-14T05:32:45+00:00

  A3=A1=$60^{o}$ (đối đỉnh)

  do A1+A2=$180^{o}$(kề bù)

  ⇔$60^{o}$+A2=$180^{o}$

  ⇔A2=$180^{o}$-$60^{o}$

  ⇒A2=$120^{o}$

  mà A2=A4=$120^{o}$(đối đỉnh)

  A1=B1=$60^{o}$ (đồng vị)

  B1=B3=$60^{o}$(đối đỉnh)

  A2=B2=$120^{o}$(đồng vị)

  B2=B4=$120^{o}$(đối đỉnh)

  vậy

  A1=$60^{o}$

  A2=$120^{o}$

  A4=$120^{o}$

  B1=$60^{o}$

  B2=$120^{o}$

  B3=$60^{o}$

  B4=$120^{o}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )