Giúp mi câu 90 và 91 ạ

Question

Giúp mi câu 90 và 91 ạ
giup-mi-cau-90-va-91-a

in progress 0
Calantha 1 year 2021-01-22T01:38:55+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-22T01:40:47+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  90,\\
  90^\circ  < \alpha  < 180^\circ  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \cos \alpha  < 0\\
  \sin \alpha  > 0
  \end{array} \right.\\
  {\sin ^2}\alpha  + {\cos ^2}\alpha  = 1\\
  \sin \alpha  > 0 \Rightarrow \sin \alpha  = \sqrt {1 – {{\cos }^2}\alpha }  = \frac{1}{5}\\
  \tan 2\alpha  = \frac{{\sin 2\alpha }}{{\cos 2\alpha }} = \frac{{2\sin \alpha .\cos \alpha }}{{2{{\cos }^2}\alpha  – 1}} = \frac{{ – 4\sqrt 6 }}{{23}}\\
  \cot \left( { – a} \right) = \frac{{\cos \left( { – a} \right)}}{{\sin \left( { – a} \right)}} = \frac{{\cos a}}{{ – \sin a}} = 2\sqrt 6 \\
  91,\\
  \frac{{3\pi }}{2} < \alpha  < 2\pi  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \sin \alpha  < 0\\
  \cos \alpha  > 0
  \end{array} \right.\\
  {\sin ^2}\alpha  + {\cos ^2}\alpha  = 1\\
  \cos \alpha  > 0 \Rightarrow \cos \alpha  = \sqrt {1 – {{\sin }^2}\alpha }  = \frac{4}{5}\\
  \tan \alpha  = \frac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }} = \frac{{ – 3}}{4}\\
  \cot 2\alpha  = \frac{{\cos 2\alpha }}{{\sin 2\alpha }} = \frac{{2{{\cos }^2}\alpha  – 1}}{{2\sin \alpha .\cos \alpha }} = \frac{{ – 7}}{{24}}\\
  \sin \left( {\pi  – \alpha } \right) = \sin \alpha  =  – \frac{3}{5}\\
  \cos \left( {\frac{\pi }{2} – \alpha } \right) = \sin \alpha  =  – \frac{3}{5}
  \end{array}\)

  0
  2021-01-22T01:40:58+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo vua bài 89 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )