giúp mềnh với m.n ơi ;-;

Question

giúp mềnh với m.n ơi ;-;

giup-menh-voi-m-n-oi

in progress 0
Eirian 11 months 2020-11-02T06:27:51+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T06:28:54+00:00

  Đáp án:

   1) a mũ 2=5 mũ 2=25

  a mũ 3=3 mũ 3=27

  2)a mũ 3.a mũ 2.a mũ 5=a mũ 10=?

  3 mũ 10=59049

  5 mũ 3.5 mũ 6 5=5 mũ 10=9765625

  3) 1 000 000=10 mũ 6

  64=2 mũ 6

  125 .5 mũ 3= 5 mũ 3.5 mũ 3=5 mũ 6

  b)8=2 mũ 3

  125=2 mũ 3

  81=3 mũ4

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-11-02T06:28:57+00:00

  $\text{1)}$

  $\text{ a² }$ $\text{ = }$ $\text{ 25 }$ $\text{ = }$ $\text{5²}$

  $\text{⇒}$ $\text{ = }$ $\text{ 5 }$

  $\text{ a³ }$ $\text{ = }$ $\text{ 27 }$ $\text{ = }$ $\text{ 3³ }$

  $\text{ ⇒ }$ $\text{a }$ $\text{ = }$ $\text{ 3 }$

  $\text{ 2) }$

  $\text{ a) }$ $\text{ a³}$ $\text{ .}$ $\text{ a²}$ $\text{. }$ $a^{5}$ $=$ $a^{3+2+5}$ $= $ $a^{10}$ 

  $ b) $ $3^{10}$ $ = $ $ 59049 $

  $c) $ $\text{ 5³}$ $\text{ .}$ $5^{6}$ $\text{. }$ $\text{ 5}$ $=$ $5^{3+6+1}$ $= $ $5^{10}$ 

  $3)$ 

  $a)$ $ 1 000 000 $ = $10^{6}$ 

  $64$ $=$ $2^{6}$ 

  $1000$ $.$ $100$ $=$ $10 000$ $=$ $10^{5}$ 

  $125$ $.$ $5³$ $=$ $5³$ $.$ $5³$ $=$ $5^{6}$

  $b)$ $8$ $=$ $2³$

  $125$ $=$ $5³$

   $81$ $=$ $3^{4}$ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )