Giúp mà mình IBM bn ới vote 5 sao luôn nè

Question

Giúp mà mình IBM bn ới vote 5 sao luôn nè
giup-ma-minh-ibm-bn-oi-vote-5-sao-luon-ne

in progress 0
Maris 1 year 2020-10-19T00:32:23+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-19T00:34:15+00:00

  a> đường thẳng a // với đng thẳng b vì cùng vuông góc với CD
  b> Có góc B1 = C1 (= 40 độ )

   mà 2 góc này ở vị trí so le trong
  => b//c
  c> có a//b
            b//c
  suy ra a//c ( từ vuông góc đến //) 
  bài 2 :
  qua G kẻ đường thằng c// với a và b

  có a//c ( cách vẽ )
  => góc aEG = góc G1 ( 2 góc so le trong )
  => góc G1= 42 độ ( góc aEG = 42 độ )
  có c//b ( cách vẽ )
  => góc G2 + góc F1 = 180 độ ( 2 góc trong cùng phía )
  mà góc F1= 138 độ 
  => góc G2 = 180-138=42độ 
  có góc G1+góc G2 = Góc EGF 
   mà G1= 42 độ ; G2 =42 độ 
  => góc EGF= 42+ 42 = 84 độ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )