Giúp m 2 bài này nhé nhanh lên nhé

Question

Giúp m 2 bài này nhé nhanh lên nhé
giup-m-2-bai-nay-nhe-nhanh-len-nhe

in progress 0
Euphemia 8 tháng 2020-10-17T21:44:56+00:00 1 Answers 62 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bài 3:

  $a)112.(112-24)+144$

  $=112.88+144$

  $=(100+12).(100-12)+12^2$

  $=100^2-12^2+12^2$

  $=10000$

  $b)167^2+23^2-46.167-24^2$

  $=(167^2-2.23.167+23^2)-24^2$

  $=(167-23)^2-24^2$

  $=144^2-24^2$

  $=(144-24).(144+24)$

  $=120.166$

  $=19920$

  bài 4:

  $a)(x+4).(x^2-4x+16)-x.(x-3).(x+3)=12$

  $⇔x^3+64-x.(x^2-9)-12=0$

  $⇔x^3-x^3+9x+52=0$

  $⇔9x=-52$

  $⇔x=-\dfrac{52}{9}$ 

  $b)x^3-3x^2+3x-1+8=0$

  $⇔(x-1)^3=8$

  $⇔x-1=2$

  $⇔x=3$

  $c)(x+6).(x^2-6x+36)-x.(x-2).(x+2)=12$

  $⇔x^3+216-x.(x^2-8)-12=0$

  $⇔x^3-x^3+8x+204=0$

  $⇔8x=-204$

  $⇔x=-\dfrac{51}{2}$ 

  $d)x^3+3x^2+3x-26=0$

  $⇔x^3+3x^2+3x+1-27=0$

  $⇔(x+1)^3=27$

  $⇔(x+1)^3=3^3

  $⇔x+1=3$

  $⇔x=2$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )